Logo Utermöhlen

Lustrum interview Martin Pereboom en Piet Bandell

Martin Pereboom en Piet Bandell lustrum

5 jaar Koninklijke Utermöhlen onder leiding van Martin Pereboom en Piet Bandell

Martin Pereboom en Piet Bandell namen op 24 januari 2018 Koninklijke Utermöhlen over. Samen kijken ze terug op die eerste vijf jaar. ,,We zouden het allebei zo weer doen.” Het bedrijf dat ze overnamen, is veranderd. ,,Als je ziet waar we nu staan, is dat een compliment aan heel veel mensen. Dat geeft alle vertrouwen om met veel plezier verder te gaan.

Veel passeert tijdens het gesprek over vijf jaar Utermöhlen. ‘Cultuur’ is alles bepalend, zo blijkt. Of het nu gaat over met plezier naar je werk gaan, over de manier van werken of over het feit dat klanten, leveranciers en medewerkers graag bij en met Utermöhlen werken. Er is veel veranderd, beamen ze, maar gelukkig is heel veel gebleven. ,,Koninklijke Utermöhlen bestaat sinds 1880 en daarmee worden we steeds meer bijzonder, want er zijn steeds minder bedrijven die zolang bestaan. De geschiedenis hoort bij ons, het is ons fundament. De tijd beweegt, bedrijven gaan mee. Dat is in ons geval niet anders. Van fabrikant van verbandstoffen in Amsterdam, zijn we na de verhuizing naar Wolvega in 1989 steeds meer een nationaal en internationaal distributeur en merkhouder geworden, de betrouwbare specialist in wond- en sportzorg-, kraamzorg- en zelfzorgproducten voor kleine ongemakken op of aan de huid. In de lange tijd die voor ons lag, heeft Utermöhlen 25 jaar een notering op de Amsterdamse beurs gehad, zijn we in andere handen overgegaan en daarna weer zelfstandig geworden. Onze producten zijn veranderd, de wereld is onze markt geworden. De snelheid van verandering is enorm, de concurrentie is van een totaal andere orde. Utermöhlen heeft eigen merken geïntroduceerd en we zijn internationaal doorgebroken. Het boek ‘Voor leven en welzijn’ dat in 2005 bij het 125-jarig bestaan is gemaakt, vertelt heel treffend wat er in die lange geschiedenis allemaal is gebeurd.”

De overname, een mooi proces

Martin en Piet zijn in 2017 beiden toe aan iets anders. Ze kennen elkaar van hun middelbareschooltijd in Heerenveen, de huidige OSG. Martin kiest voor de financiële wereld, Piet voor de techniek. Door de jaren heen en waar ze ook zijn in binnen- of buitenland, houden ze contact. Als Martin verneemt dat Utermöhlen een nieuwe eigenaar zoekt, is zijn interesse gewekt. Hij belt Piet. “Is dit iets voor ons samen?” Martin: ,,Ik wilde na jaren gewerkt te hebben in de wereld van grote bedrijven, graag kleiner, iets dat dichterbij mij stond, met een grotere inbreng van mezelf.” Piet had na de verkoop van z’n eigen bedrijf in de olie- en gasindustrie een vergelijkbare behoefte. ,,Het leek een mooie uitdaging om samen iets te beginnen. Het vertrouwen is er altijd geweest en we vullen elkaar aan. ”Ze kijken met plezier terug op het overnameproces. ,,Oud- eigenaar Van der Vat wilde het bedrijf achterlaten in vertrouwde handen voor de lange termijn. Hij koesterde het bedrijf waarvan hij sinds 1998 eigenaar is geweest. We hebben negen maanden de tijd genomen om het eens te worden. Een mooi en intensief proces.”

Op 24 januari 2018 zetten ze hun handtekening en maakten ze een plan voor de komende vijf jaar. ,,Dan pas begint je werkelijke kennismaking met het bedrijf en de mensen die er werken. We hebben meteen ons plan ontvouwt: wie zijn we, hoe zien we Utermöhlen, wat zijn onze ambities en doelen? Van meet af aan hebben we ingezet op vertrouwen, een open cultuur, een platte organisatie waarin jezelf kunt zijn en jouw eigen waarde kunt toevoegen aan het geheel. We wilden sturen op zelfstandigheid van mensen, op het bespreekbaar maken van wat er speelt. Modernisering was nodig. Het vijfjarenplan dat we na de overname presenteerden is inmiddels in belangrijke mate gerealiseerd.”

Sterker en beter

Twee jaar na de overname begin, loopt het vertrouwen in de nieuwe eigenaren wel even een deuk op. Begin 2020 ontkomen ze niet aan een reorganisatie. ,,Het kon niet anders, de tegenvallers waren te groot. Dat is een hard gelag voor de mensen die het betreft, ze hebben jaren hier gewerkt.” Corona doet er nog een klein schepje bovenop, want door het wegvallen van georganiseerde sport, zakt ook de vraag naar zelfzorgproducten bij blessures in. ,,De eerste paar jaar zijn we goed met de neus op de feiten gedrukt. Een audit van het kwaliteitssysteem maakte duidelijk dat dat aan vernieuwing toe was. Daarop volgde een intensief maar leerzaam proces. Wat achteraf gezien positief heeft gewerkt. We zijn als bedrijf sterker en beter geworden. Met een diverser team, dat veel directer betrokken is bij alle processen. We zijn alerter geworden, ons bewust van wat er speelt en wat er kan.”

,,In 2018 hebben we ons vooral gericht op verbetering van het kostenbewustzijn, de focus op verkoop, nut en noodzaak van wet- en regelgeving en het verbeteren van de cryo-kennis. In 2019 hebben we onze onlinepositie versterkt, nieuwe producten toegevoegd aan ons retailassortiment en de registratie van kernproducten verbeterd. Ondanks corona realiseerden we meer handel en rolden we wereldwijd onze cryo-producten uit. Daarna hebben we ons gefocust op verbetering van de samenwerking met distributeurs en leveranciers. Met verbeterde managementinformatie, een sterke upgrade van het kwaliteitssysteem, de nieuwe HeltiQ- merkpositionering, onze eerste CSR-duurzaamheidsrapportage, optimalisatie van onze merkenportefeuille en personeelsbeleid vanuit betrokkenheid en waardecreatie werpt z’n vruchten af.”

Succes mag je vieren

Wat zijn de meest markante successen? ,,China, de samenwerking met het Rode Kruis en DA- leverancier van het jaar. In 2014 begon de reis naar China kun je zeggen. In 2022 zijn we er in geslaagd met steun van FB Oranjewoud Export Academy en onze nieuwe Chinese collega een doorbraak te forceren: ons wrattenproduct is in China te koop, dankzij intensieve samenwerking met onze distributeur. Wat het brengt is nog lastig te zeggen, daarvoor is de situatie in de wereld en China te ongewis. Maar we hebben het bereikt dankzij inzet en doorzetten, daar en hier. Dat voelt goed. We hebben het gevierd met een online meeting, waarbij op beide tafels dezelfde feestelijke taart stond. Een historisch moment. We vieren ook dat we met het Nederlandse Rode Kruis sinds afgelopen jaar de samenwerking zijn aangegaan. Het is het gevolg van het inzetten kwaliteit, vertrouwen en lange termijnrelaties. Zeggen dat je strategisch partner wil worden is één, het doen is twee. Die waardering zien we ook terug in het feit dat we DA- leverancier van het jaar geworden zijn. Het onderstreept dat we op de goede weg zijn.”

Stappen zetten naar meer strategische samenwerking met distributeurs en leveranciers betekent ook meer kennis opdoen, meer kennis uitwisselen. ,,We hebben daarvoor onze Advisory Board opgezet, waarin een huisarts, een dermatoloog, een vaatchirurg en een wondbioloog zitting hebben. Utermöhlen is onderscheidend: we zijn een gecertificeerd specialist in medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten. De wet- en regelgeving wordt strikter, de focus ligt de komende jaren steeds meer op veiligheid van producten, transparantie in de keten, het waarborgen van kwaliteit. Zelfzorg neemt toe, in Nederland en daarbuiten. dat vereist een hoge mate een betrouwbaarheid en veiligheid en daar zetten we vol op in. Kennis is key, uitwisseling van kennis met diverse stakeholders is wezenlijk. We willen ons nog meer onderscheiden als importeur en internationaal kwalitatief merkhouder. De eisen zijn hoog en we voldoen er graag aan, omdat we geloven dat betrouwbaarheid en veiligheid voorop dienen te staan. Dat betekent blijven innoveren, constant monitoren en jezelf blijven ontwikkelen.”

Minder operatie, meer strategie

Wat betekent dat voor de komende jaren? ,,We gaan met elkaar verder op de ingeslagen weg. Utermöhlen heeft nu een gezonde basis. Die klaar is om verder te groeien. We willen robuuster worden om minder kwetsbaar te zijn. Dat betekent intern dat we het team en het management versterken. Minder naar binnen kijken, meer naar buiten. Iets minder het operationele, meer de energie en focus op de strategische kant. Utermöhlen is een geweldig mooi bedrijf dat er goed voorstaat en ruimte biedt aan mensen die net als wij met plezier willen werken. We hebben met elkaar in de afgelopen jaren veel bereikt. Op die lijn willen we verder. Het biedt dus ook ruimte aan de mensen die nu in het bedrijf werken en er samen met ons een nog groter succes van willen maken.”

— Geschreven door: Niek Donker, 24-01-2023