Logo Utermöhlen

Predicaat Koninklijk

Bezoek Koningin Wilhelmina

De uitvinding van het snelverband in 1901 maakte Koninklijke Utermöhlen nationaal als internationaal bekend doordat er vele soldatenlevens werden gered dankzij het snel kunnen verbinden van hevig bloedende (schot)wonden in de gevoerde oorlogen. Dankzij deze levensreddende uitvinding werd Utermöhlen door Koningin Wilhelmina onderscheiden met het predicaat Koninklijk. Iets waar wij nog steeds enorm trots op zijn.

Koninklijke predicaat

Het predicaat koninklijk is een onderscheiding voor ondernemingen, verenigingen of instellingen die een zeer belangrijke plaats innemen in een vakgebied, van landelijke betekenis zijn of minimaal 100 jaar bestaan. Het predicaat staat symbool voor respect, waardering en het vertrouwen van de koning tegenover de ontvanger.

Het predicaat wordt in principe voor een periode van 25 jaar toegekend welke met 25 jaar wordt verlengd indien de onderneming nog steeds aan de voor het predicaat gestelde eisen voldoet. Ook nu is innovatie nog steeds een belangrijke kernwaarde van ons bedrijf en is onlangs het predicaat weer verlengd met 25 jaar.