Logo Utermöhlen

Verbanddoos Action 41-delig

Verbanddoos karton Action
We choose responsible: Action replaces his plastic first-aid kit by a cardboard fist-aid kit

Every year we all throw away alot of kilos of plastic waste, which not all gets recycled. Action wants to make a difference in society to reduce the plastic waste. That is why they make conscious choices in suppliers who share this vision with them, such as Koninklijke Utermöhlen. Among other things, we together took a critical look at the packaging material and provided a sustainable alternative, without compromising in product quality. This way, we continue to invest together in solutions to reduce, among other things, the impact on the environment. Despite the fact that the plastic first-aid kit has a storage function, many people throw it away if it is no longer complete. By replacing the plastic first-aid kit with a cardboard alternative, we immediately make an important contribution to a better environment.

About the Action cardboard first-aid kit and its contents
The plastic Action first-aid kit has been replaced by a sustainable cardboard variant. The new cardboard first-aid box is made of sturdy cardboard that is responsibly produced. The first-aid kit is therefore provided with the FSC sustainability label. The contents and price of the first aid kit remain as customers are used to and will not change. Due to the sturdy design, the cardboard first-aid kit can be stored in a permanent place in the house, just like the old plastic variant. Also the packaging materials of the products in the first-aid kit have been reduced in plastic as far as possible, taking into account that the sterility, quality or safety of the product is not compromised. This way together we keep tens of thousands kilos plastic out of our environment every year.

Click here to download the instructions for use

Wij kiezen voor verantwoord: Action vervangt plastic verbanddoos door een kartonnen verbanddoos

Jaarlijks gooien we met zijn allen heel wat kilo’s plastic weg, waarvan lang niet alles wordt gerecycled. Action wil iets terugdoen voor de maatschappij om het plastic afval te verminderen. Daarom maken zij bewuste keuzes in leveranciers die deze visie met hun delen, zoals Koninklijke Utermöhlen. Samen bekeken we onder andere kritisch het verpakkingsmateriaal en zorgden we voor een duurzaam alternatief, zonder afbreuk te doen aan de productkwaliteit. Op die manier investeren we samen blijvend in oplossingen om onder andere de impact op het milieu te verkleinen. Ondanks dat de plastic verbanddoos een bewaarfunctie heeft gooien veel mensen hem weg als deze niet meer compleet is. Door de plastic verbanddoos te vervangen door een kartonnen alternatief leveren we samen direct een belangrijke bijdrage aan een beter milieu.

Over de Action kartonnen verbanddoos en de inhoud
De plastic Action verbanddoos is vervangen door een duurzame kartonnen variant. De nieuwe kartonnen verbanddoos is vervaardigd van stevig karton dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd. De verbanddoos is dan ook voorzien van het FSC duurzaamheidslabel. De inhoud en de prijs van de verbanddoos blijft zoals de klanten die gewend zijn en verandert verder niet. Door de stevige uitvoering kan de kartonnen verbanddoos net zoals de oude plastic variant op een vaste plek in het huis worden bewaard. Ook de verpakkingsmaterialen van de producten die zich in de verbanddoos bevinden zijn, zo ver mogelijk, in plastic gereduceerd. Hierbij rekening houdend dat de steriliteit, kwaliteit of veiligheid van het product niet in het geding komt. Zo houden we samen jaarlijks duizenden tientallen kilo’s plastic uit ons milieu.

Download hier de gebruiksaanwijzing